Yazı Detayı
23 Ekim 2018 - Salı 20:33
 
Ne Mutlu Türküm Diyene
Güncel Köşe
guncel61.com@gmail.com
 
 

Danıştayın andımız kararı ardında ülkenin gündemi Rahip-ABD ekseninden saparak milliyetçilik Kemalizim Faşizim eksenine ve adına Cumhur İİttifakı diyen AKP ve MHP'nin arasında oluşan demeç savaşlarına dönüştü.

Gündem bu eksene kayarken taraflı tarafsız herkes konunun bir anda nasıl bu denli bir tartışmaya dönüşebildiğini merak ediyor.Tabiki iki partinin etkili isimlerinin söylemleri de incelenmesi gereken bir diğer önemli husus diye düşündürüyor.İlk etapta andımız kararı üzerinde durmak gerekirse 1933 yılında Öğrenci Andını yazan Dr. Reşit Galip Ezanı Türkçeleştiren isim olarak ta tanınıyor.Belki de Öğrenci Andına bu kadar tepkinin olmasında da bu özellik etkin olmuştur.

Andımızın 1933 Versiyonu: Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.şeklinde olmuştur.Görüldüğü üzere Mustafa Kemal'in yaşadığı dönemde Atatürk'ü kutsamak olarak Atatürk düşmanlarının kullandığı Mustafa Kemal öğeleri ilk metinde yer almamaktadır.

Öğrenci Andının metni Cumhurbaşkanı olarak Cevdet Sunay Başbakan olarak Ferit Melen ve Milli Eğitim Bakanı olarak ta Prof Dr.Sabahattin Özbek'in imzaladığı 29 Ağustos 1972 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İlkokul Yönetmeliği ile yapılan değişiklikte  Atatürk ve Ne Mutlu Türküm diyene ifadeleri eklenmiştir.

İşte Öğrenci Andının 1972 Versiyonu: Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ey bu günümüzü sağlayan, ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türk’üm diyene. şeklinde dönüştürülmüştür. Dolayısıyla Mustafa Kemal düşmanlığı yapmak adına Öğrenci Andı üzerinden bazı söylemlerde bulunmak pek te doğru olmamaktadır.Zira Mustafa Kemal hayatta iken kendisini kutsamak adına bir girişimde bulunmamış ve henüz ilk okulda bile olsa doğruluk,dürüstlük ve bir millet olarak ortak bir ülkü etrafında toplanmak hedef olarak gösterilmiştir.Bu sözlerin eleştirilmesinin nedenlerinin başında yazarın Türkçe Ezan uygulamasında da isminin geçiyor olmasından başka bir şey değildir.

Sonrasında siyasi partilerin liderlerinin gelenekselleşen salı günü meclis toplantısında ise konunun mahiyeti iyice gün yüzüne çıktı.Tabanına yeni hükümet sistemi ve İktidar partisi ile yaptığı ittifakı anlatamayan Bahçeli biraz da tabanına şirin görünmek adına mevcut iktidara verdi veriştirdi.Belediye Başkanlığı seçimlerindeki ittifak arayışlarının hükmünün kalmadığını belirterek öğrenci andıtartışmaları üzerinden milliyetçi tabanın kulağına hoş gelen söylemlerde bulundu.

Sonrasında AKP milletvekillerine hitap eden Recep Tayyip Erdoğan ise “Bize göre, milletimizin en büyük, en etkili andı İstiklal Marşımızdır, İstiklal Marşımız dışında bir and tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi.

"Bize göre, milletimizin en büyük, en etkili andı İstiklal Marşımızdır, İstiklal Marşımız dışında bir and tanımıyoruz, tanımayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür tartışmaların, günlük siyasetin ötesinde Türkiye’nin demokrasi, istiklal, hak ve hukuk mücadelesi sürecinde sembolik anlamı olan hususlar olduğunu belirterek, “Türküm ben Türküm, ama şunu söyleyeyim: Ben Türkçü değilim, Türküm. O başka bir şey, o başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır, yok. Her etnik unsur kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir, Türk de eder, Kürt de eder, Laz’ı da eder, Çerkez’i de eder, Roman’ı da eder” şeklinde konuştu.

Öncelikle Erdoğan'ın ifade ettiği İstiklal Marşı dışında and tanımıyoruz ifadesini değerlendirmek lazım.Nasıl ki başörtüsü özgürlüğü varsa İstiklal Marşı dşında and tanımama da bir haktır aynı tanımanın da bir hak olduğu gibi..Türkçülük konusundaki görüşleri de kabul ettiği antta ta yer almaktadır.

Akif "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak." kıtalarında bahsettiği milletin adı Türk Milletidir.

Keza "Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?" dizelerinde de bahsedilen ırk Türk ırkıdır.Şair Türkün İstiklal Marşında 4 kez millet 2 kez de ırk kelimesini kullanarak Türk demeden Türk ırkını tarif etmiştir.Dolayısıyla Türkiye'nin kurucu unsuru olan Türklük anlayışı birilerinin ayakları altına alamayacağı kadar önemlidir.

İslamın Millet Kavramına baktığımızda aytelere başvurmamız gerektiğini düşünüyorum İşte İslam'da Millet ırk kavramını ele alan ayetler:

Ey insanlar, biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve bir birinizle tanışasınız (bilişesiniz, iyi ilişkiler kurasınız, iyi işlerde bir birinizle yarışasınız) diye şubelere (milletlere) ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki Allah katında en şerifli olanınız takvada (Allah'tan sakınma, gönülden bağlanma, dine ve insanlara hizmette) en ileri olanınızdır. (Hucurat Suresi, 13),

"O gökleri, o yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da O'nun (Yani Allah'ın) ayetlerindendir.(varlığını, gücünü, kudretini gösteren delillerindendir.) Hakikat bunlarda düşünen insanlar için elbette ibretler vardır." (Rum Suresi, 22)

"Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. (Maide 48. ayet);

"Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet (Millet) kılardı. " (Şura, 8) Kur'an'ı kerimdeki bu ayetlerde de görüldüğü gibi Allah insanları çeşitli ümmetler/milletler halinde yaratmış, her birine ayrı dil, kültür ve özellikler vermiştir. İnsanların bu şekilde farklı milletler ve özellikleri halinde yaratılmış olması Hucurat suresi 13. Rum suresi 22. ve Maide suresi 48. ayette de belirtildiği gibi hayırlı işlerde,iyi ilşki kurmak tanışıp kaynaşmak, medeniyetin oluşturmak, bilimde, teknikte ve Allah'ın dinine hizmette yarışmak ve imtihan olmak içindir. İşte milliyetçilik duygu ve düşüncesi bu yarışta önde olmak ve millet olma düşüncesinden doğmuştur. Gerek Kur'an'da gerekse hadisi şeriflerde Allah tarafından milletlere verilen özelliklere sahip çıkılması üzerinde önemle durulmuştur. İslâm âlimleri bir milletin milli kültürünü ve istiklalini kaybetmesi Orta Kıyamet şeklinde anlatılırlar. Orta Kıyamet, Bir milletin, önce kültürünü ve milli kimliğini ardından da hürriyet ve istiklalini kaybederek, dünya haritasından silinmesidir. Yüce kitabımız Kur'an'da bu kıyametten "Her ümmetin bir eceli vardır" (A'raf 34) şeklinde söz edilmektedir.Bu kapsamda da millet olmak ırkçılığa varmadan kültür oluşturmak güzel bir davranış şekli olmakta ve dinimizce de desteklenmektedir.

Bilinen ilk Türk yazıtları olan Orhun Abidelerinde de aslında ilk Türk Milliyetçiliğini görmekteyiz.Millet kavramını kullanan yazıtlarda Milletini başarıya ulaştıracak hareket tarzını gelecek nesillerine aktarmaya çalışan hakan ırkçılığa varmadan kendi kavmi için iyi olanı istemiştir.Türk Milliyetçiliği de tarihin hiç bir döneminde kafatasçı yapıda olmamış ve bu kapsamda da Mustafa Kemal Ne Mutlu Türk olana değil Ne Mutlu Türküm diyene demiştir.

Evet bugün daha gür söylüyoruz NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE....

 
Etiketler: Ne, Mutlu, Türküm, Diyene,
Yorumlar
Haber Yazılımı