Haber
12 Ocak 2012 - Perşembe 08:35
 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Kavuştu
- Haberi
Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Kavuştu

Su Ürünleri Kamuda 1923-1965 Yılları arasında; Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, gibi Bakanlıkların çatısı altında temsil edildi.1965 yılında Tarım Bakanlığı bünyesine katıldı ve 1972 ile 1982 yılları arasında Bakanlıkta temsil edilmesi Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile oldu.1982-1984 yılları arasında Daire Başkanlığına dönüştürülen Genel Müdürlük 1984ʹten 2011e kadar farklı Genel Müdürlüklere bağlı Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Daire Başkanlığı, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı ile kendine yer buldu ve 2011 yılı başına kadar bu yapı devam etti. 2011 yılında yayımlanan 639 sayılı ˮGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK” ile Bakanlığın yapısı değiştirilirken Su Ürünleri de temsilde  yeniden Genel Müdürlük seviyesine yükselmiş oldu ve Genel Müdürlüğün adı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü oldu.Genel Müdürlükte ise Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı,Yetiştiricilik Daire Başkanlığı,Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı,İstatistik ve Bilgi Sistemleri  Daire Başkanlığı,İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı olmak üzere 5 yeni daire başkanlığıyla su ürünleri faaliyetleri yürütülmeye başlandı.1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmelikler doğrultusunda Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.Balıkçı Barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirler almak.İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek.Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak. Balıkçılık ve su ürünleri üretimlerinin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirler almak. Balıkçılık ve su ürünleri üretimine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek. Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. Bakan tarafından verilecek benzer görevleri yapmak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır.Bakanlığımızın taşra yapılanmasında da Su Ürünleri faaliyetleri Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün uhdesine verilmiştir. Söz konusu Şube Müdürlüğünde Balıkçı Gemilerinin ruhsatlandırma işlemleri, Gerçek Kişiler için ve amatör balıkçılar için ruhsat teskeresi düzenlenmektedir. Balıkçı Gemileri için Özel Avcılık İzin belgeleri de düzenlenmektedir. A.B. Tarımsal Nitrit-Nitrat Kirliliği İzleme Direktifi doğrultusunda 13 istasyondan aylık olarak su numunesi alınmakta ve sahada analizleri yapılmaktadır. Kalıntı İzleme Genelgesi doğrultusunda su ürünleri ve bunların beslenmesinde kullanılan yemlerde  ilaç kalıntı izlemesi yapılmaktadır. Hamside Sürdürülebilir avcılığın yapılabilmesi için Hamside Biyolojik çalışmalar başlatıldı. Su Ürünlerinde ağır metal kirliliği izleme faaliyeti yapılmaktadır. Balıkçı Barınakları Yönetmeliği kapsamında balıkçı barınaklarının kiralaması ve üst yapılarının denetimi yapılmaktadır.1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 7.maddesi gereği su ürünleri üreme ve istihsal sahalarında yapılacak olan her türlü (HES,Kum-çakıl Ocağı ,Baraj Suni Göl) işlemlere kurum görüşü verilmektedir.Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesislerinin kurulması ,faaliyete geçmesi esnasında yapılacak olan tüm belgelendirme, denetim (ihracat) işlemleri yürütülmektedir.Su Ürünlerinde Koruma ve Kontrol amacıyla;denizde,karaya çıkış noktalarında ,toptancı balık halinde,perakende satış yerlerinde,nakil güzergahlarında yolda denetimler sürdürülmektedir.Ayrıca iç sularda amatör avcılığın kontrolü yapılmaktadır. Tüm bu gelişmelerin tam olarak yerine oturabilmesi için taşra yapılanmasının değişikliğe uğraması gerekli olduğunu düşünüyoruz.Genel Müdürlüğü kurulan su ürünlerinin taşrada da bir şube müdürlüğüyle temsil edilmeli ve az önce saydığımız görevleri yapacak olan halihazırdaki personel sayısının yeterli olmadığı görülmektedir.Bakanlığın su ürünlerinin yeterli denetim altına alınabilmesi için personel sayısının ivedilikle artırılması gereklidir.      
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Su, Ürünleri, Genel, Müdürlüğüne, Kavuştu,
Yorumlar
Haber Yazılımı