Haber
30 Nisan 2013 - Salı 06:04
 
Kamuya 5 bin memur alaımı yapılacak
- Haberi
Kamuya 5 bin memur alaımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gülʹün onayladığı 6460 sayılı ˮHukuk Usulü  Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunˮ, birden fazla dairesi bulunan büyük adliyelerdeki hukuk  mahkemelerine gelen dosyaların dava konularına göre tevzi edilerek  mahkemelerin uzmanlaşmasını öngörüyor.MAHKEMELER İHTİSASLAŞIYORKanuna göre, davanın esastan reddi veya kabulünü içeren kesin bozmaya  uyularak verilen kararların önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde  yeniden bozulması üzerine, alt derece mahkemesince verilen kararın  temyiz edilmesi halinde inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluʹnca  yapılacak.Kat Mülkiyeti Kanunuʹna göre, ana gayrimenkulün mesken olarak  gösterilen bağımsız bölümlerinde, kat maliklerinin izni ve benzeri  şartlar aranmaksızın avukatlık, serbest muhasebeci mali müşavirlik veya  yeminli mali müşavirlik faaliyetinde bulunulabilecek.Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin  faaliyet gösterdiği hallerde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen  işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iş  bölümü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluʹnca (HSYK) belirlenebilecek.  Bu kararlar Resmi Gazeteʹde yayımlanacak. Mahkemeler, tevzi edilen  davalara bakmak zorunda olacak.HSYK, aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesi  kurulması halinde 6 ay içinde mahkemeler arasındaki iş bölümüne ilişkin  karar verecek. Kararda mahkemelerin iş bölümü esaslarına göre çalışmaya  başlayacakları tarih de belirtilecek. Mahkemelerin iş bölümü esaslarına  göre çalışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış olan davaların  görülmesine bulundukları mahkemelerde devam olunacak.Hakim ve savcıların uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasına  ilişkin çalışmaları da mesleki başarılarının değerlendirilmesinde  dikkate alınacak. Böylece, ilgili kanunlardaki ˮsulhˮ veya  ˮarabuluculukˮ hükümlerinin etkin uygulanmasının sağlanması amaçlanıyor.  Hakim ve savcıların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını uygulamaları  teşvik ediliyor.Yurtdışında görevlendirilen hakim ve savcılar, Dışişleri Bakanlığı  memurlarına sağlanan hak, ödenek ve imkanlar ile kira yardımından  yararlandırılacak.ADALET BAKANLIĞIʹNA 5 BİN PERSONEL ALINACAKMahkemeye gelen işler sayısal anlamda tevzi edilmek yerine, aynı  mahkemenin numaralı şekilde isimlendirilmiş daireleri arasında, gelen  işlerin dava konuları esas alınarak paylaştırılacak. Böylece, birden  fazla dairesi bulunan bazı büyük adliyelerdeki hukuk mahkemelerine gelen  dosyalar, dava konularına göre tevzi edilerek mahkemelerin uzmanlaşması  amaçlanıyor.Buna göre, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin  birden fazla dairesi oluşturulabilecek. Bu daireler numaralandırılacak.  İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği  dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı HSYKʹca  belirlenebilecek.Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorunda olacak. Böylece,  mahkeme, HSYK kararı uyarınca kendisine tevzi edilen dosya hakkında,  dosyaya aynı yer mahkemesinin başka bir dairesince bakılacağı  gerekçesiyle gönderme kararı veremeyecek. Ancak, aynı yerdeki hukuk  mahkemeleri arasında (örneğin asliye hukuk ile tüketici mahkemeleri)  arasında görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verilmesine herhangi bir  engel bulunmayacak.Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişilere verilen  hapis cezası ortadan kaldırılıyor. Buna göre, TCKʹnın, ˮkanuna aykırı  olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişilere verilen üç aydan bir  yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesiniˮ öngören maddesi  yürürlükten kalkıyor.Adalet Bakanlığıʹna, taşra teşkilatında kullanılmak üzere 5 bin 60 personel alınacak.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Kamuya, 5, bin, memur, alaımı, yapılacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı